Nabídka masáží

Klasická masáž

Klasická masáž je zřejmě nejznámějším, nejpoužívanějším a nejnabízenějším druhem masáže. Je to vynikající prostředek k odstranění bolesti, navození dobré nálady, povzbuzení životní energie a zotavení svalstva.

Klasická masáž přestavuje sérii masážních hmatů, z nichž každý se opakuje v přesně stanoveném pořadí. Můžeme masírovat celé tělo, nebo jenom jeho vybranou část. Mezi masážní hmaty patří různé druhy tření, hnětení, tepání, chvění, kloubní pohyby a další. Cílem je uvolnit stažené a zkrácené svaly a aktivovat svaly ochablé. Klasická masáž je vynikající léčebný postup, vhodný nejen jako prostředek v boji proti stresu a napětí, ale také proti vznikajícím traumatům a nemocem. Pravidelným masírováním těla je možné předejít vážným zdravotním problémům, migrénám, potížím se zády, klouby, různým bolestem a pocitu ztráty životní energie. Zároveň získáme hlubší vědomí svého těla a jsme schopni lépe reagovat na jeho potřeby a požadavky, což je nejlepší prevencí a zároveň jeden ze způsobů jak žít dlouho a zdravě.


Terapie spoušťových bodů (trigger point therapy)

Spoušťové body (trigger points) jsou drobné uzlíky ve svalech způsobující bolest a omezení pohybu. Často bolí na místech zdánlivě nesouvisejících s jejich umístěním, což může být pro neodborníka velmi matoucí (např. bolest vystřeluje do malíčku u ruky a ruka brní -  spoušťový bod je zřejmě v podpaží a další sekundární mezi lopatkami a na úponu zdvihače lopatky, úporné bolesti beder obvykle signalizují spoušťový bod ve svalech hýžďových a svalu lýtkovém atd.). Spoušťové body jsou nejčastěji se vyskytující funkční poruchou pohybového aparátu. Vznikají v predisponovaných místech kosterních svalů a způsobují přenesenou bolest a ostatní příznaky. Pokud nedojde k odstranění spoušťového bodu, dostaví se řetězový efekt - aby se nahradila funkce zatuhlého svalu, přebírá tuto funkci jiný sval a při jeho přetížení se i v něm vytvářejí spoušťové body a takto se šíří rekce od svalu ke svalu celým svalovým systémem. Pro jejich terapii je tedy zásadní identifikovat konkrétní spoušťové body způsobující pociťované obtíže, tyto body ošetřit, naučit klienta jak se ošetřit sám a upravit aktivity, které vedly k jejich vzniku. Toto klade zvýšená odborné nároky na maséra, který musí znát mapy přenesených bolestí, oblasti lokalizace spoušťových bodů a zásady jejich uvolnění. U některých potíží se jedná o napínavou detektivní práci. Odměnou je to, že bolesti a potíže, které klienty trápí někdy i celé roky, po správné identifikaci a ošetření odeznívají.


Reflexologie

Reflexní terapie údajně vznikla cca před 5 000 lety a je stále považována za jednu z nejúčinnějších metod alternativní medicíny. V Evropě je známa asi 500 let. Pracuje se skutečností, že všechny orgány nebo části těla mají své reflexní místo na chodidlech. Každá část těla je totiž zásobena nervy z jednoho míšního segmentu. Tyto nervy procházejí tělesnými orgány a končí v chodidle. Působením na tyto nervová zakončení tedy působíme na celý reflexní oblouk a mačkáním příslušné plochy můžeme stimulovat imunitu, posilovat vnitřní orgány, uvolňovat páteř a jiné. Dysfunkce orgánu se totiž okamžitě projeví bolestivou reflexní ploškou na kůži a naopak. Jakmile dysfunkce zmizí, přestane bolet i jeho reflexní místo. Stimulace je prováděna přítlakem bříška palce na reflexní plošku. 

Reflexní terapie je komplexní metodou, která zahrnuje harmonizaci vnitřních orgánů, uvolnění páteře, srovnání celkové disbalance těla a zároveň pracuje s psychikou a emocionalitou člověka. 

Reflexní terapie je vhodná pro všechny věkové kategorie - děti, seniory i těhotné ženy. Je vynikající nejen jako prevence, ale také pomoc při akutních i chronických onemocněních.

Reflexní terapie se nesmí použít pouze v jednom případě, a to po transplantaci orgánů. Svým působením by mohla aktivovat imunitní reakce organismu, které by zkomplikovaly přijetí transplantovaného orgánu. 


Protimigrénová masáž

Vysoké procento migrén bývá způsobeno zablokováním krční páteře a zkrácením svalů v oblasti krku. Ztuhlý a zkrácený sval má obrovskou sílu a jeho působením může vznikat pocit, jakobychom měli hlavu ve svěráku. Můžeme si to také představit tak, jakobychom nosili o několik čísel menší boty. Chvíli by to šlo, ale po dlouhém výletě budeme úplně zničení. 

Protimigrénová masáž pomáhá při bolestech hlavy a migrénách. Jedná se o komplexní masáž šíje, hlavy a ramen. Působením na citlivé body při ní dochází k uvolňování bolesti, zlepšení celkového stavu a nálady klienta. Tato masáž může sloužit k odstranění únavy, je prospěšná při nespavosti a při bolestech hlavy, uší, očí a zubů. Přispívá k uvolnění celého nervového systému a k vyladění obou mozkových hemisfér. Dále uvolňuje svaly krční páteře a odstraňuje energetické bloky.

Součástí protimigrénové masáže bývá i vhodné protažení, aby byla dána zkráceným svalům jejich původní délka. Důležitá je také změna vnitřního nastavení a životního stylu, protože zkrácené a zablokované svaly obvykle kopírují naše vnitřní napětí a nechopnost hlubší relexace a uvolnění.