Nabídka masáží

Klasická masáž

Klasická masáž je zřejmě nejznámějším, nejpoužívanějším a nejnabízenějším druhem masáže. Je to vynikající prostředek k odstranění bolesti, navození dobré nálady, povzbuzení životní energie a zotavení svalstva.

Klasická masáž přestavuje sérii masážních hmatů, z nichž každý se opakuje v přesně stanoveném pořadí. Můžeme masírovat celé tělo, nebo jenom jeho vybranou část. Mezi masážní hmaty patří různé druhy tření, hnětení, tepání, chvění, kloubní pohyby a další. Cílem je uvolnit stažené a zkrácené svaly a aktivovat svaly ochablé. Klasická masáž je vynikající léčebný postup, vhodný nejen jako prostředek v boji proti stresu a napětí, ale také proti vznikajícím traumatům a nemocem. Pravidelným masírováním těla je možné předejít vážným zdravotním problémům, migrénám, potížím se zády, klouby, různým bolestem a pocitu ztráty životní energie. Zároveň získáme hlubší vědomí svého těla a jsme schopni lépe reagovat na jeho potřeby a požadavky, což je nejlepší prevencí a zároveň jeden ze způsobů jak žít dlouho a zdravě.


Terapie spoušťových bodů (trigger point therapy)

Spoušťové body (trigger points) jsou drobné uzlíky ve svalech způsobující bolest a omezení pohybu. Často bolí na místech zdánlivě nesouvisejících s jejich umístěním, což může být pro neodborníka velmi matoucí (např. bolest vystřeluje do malíčku u ruky a ruka brní -  spoušťový bod je zřejmě v podpaží a další sekundární mezi lopatkami a na úponu zdvihače lopatky, úporné bolesti beder obvykle signalizují spoušťový bod ve svalech hýžďových a svalu lýtkovém atd.). Spoušťové body jsou nejčastěji se vyskytující funkční poruchou pohybového aparátu. Vznikají v predisponovaných místech kosterních svalů a způsobují přenesenou bolest a ostatní příznaky. Pokud nedojde k odstranění spoušťového bodu, dostaví se řetězový efekt - aby se nahradila funkce zatuhlého svalu, přebírá tuto funkci jiný sval a při jeho přetížení se i v něm vytvářejí spoušťové body a takto se šíří rekce od svalu ke svalu celým svalovým systémem. Pro jejich terapii je tedy zásadní identifikovat konkrétní spoušťové body způsobující pociťované obtíže, tyto body ošetřit, naučit klienta jak se ošetřit sám a upravit aktivity, které vedly k jejich vzniku. Toto klade zvýšená odborné nároky na maséra, který musí znát mapy přenesených bolestí, oblasti lokalizace spoušťových bodů a zásady jejich uvolnění. U některých potíží se jedná o napínavou detektivní práci. Odměnou je to, že bolesti a potíže, které klienty trápí někdy i celé roky, po správné identifikaci a ošetření odeznívají.


Reflexní terapie

Reflexní terapie údajně vznikla cca před 5 000 lety a je stále považována za jednu z nejúčinnějších metod alternativní medicíny. V Evropě je známa asi 500 let. Pracuje se skutečností, že všechny orgány nebo části těla mají své reflexní místo na chodidlech. Každá část těla je totiž zásobena nervy z jednoho míšního segmentu. Tyto nervy procházejí tělesnými orgány a končí v chodidle. Působením na tyto nervová zakončení tedy působíme na celý reflexní oblouk a mačkáním příslušné plochy můžeme stimulovat imunitu, posilovat vnitřní orgány, uvolňovat páteř a jiné. Dysfunkce orgánu se totiž okamžitě projeví bolestivou reflexní ploškou na kůži a naopak. Jakmile dysfunkce zmizí, přestane bolet i jeho reflexní místo. Stimulace je prováděna přítlakem bříška palce na reflexní plošku. 

Reflexní terapie je komplexní metodou, která zahrnuje harmonizaci vnitřních orgánů, uvolnění páteře, srovnání celkové disbalance těla a zároveň pracuje s psychikou a emocionalitou člověka. 

Reflexní terapie je vhodná pro všechny věkové kategorie - děti, seniory i těhotné ženy. Je vynikající nejen jako prevence, ale také pomoc při akutních i chronických onemocněních.

Reflexní terapie se nesmí použít pouze v jednom případě, a to po transplantaci orgánů. Svým působením by mohla aktivovat imunitní reakce organismu, které by zkomplikovaly přijetí transplantovaného orgánu. 


Protimigrénová masáž

Vysoké procento migrén bývá způsobeno zablokováním krční páteře a zkrácením svalů v oblasti krku. Ztuhlý a zkrácený sval má obrovskou sílu a jeho působením může vznikat pocit, jakobychom měli hlavu ve svěráku. Můžeme si to také představit tak, jakobychom nosili o několik čísel menší boty. Chvíli by to šlo, ale po dlouhém výletě budeme úplně zničení. 

Protimigrénová masáž pomáhá při bolestech hlavy a migrénách. Jedná se o komplexní masáž šíje, hlavy a ramen. Působením na citlivé body při ní dochází k uvolňování bolesti, zlepšení celkového stavu a nálady klienta. Tato masáž může sloužit k odstranění únavy, je prospěšná při nespavosti a při bolestech hlavy, uší, očí a zubů. Přispívá k uvolnění celého nervového systému a k vyladění obou mozkových hemisfér. Dále uvolňuje svaly krční páteře a odstraňuje energetické bloky.

Součástí protimigrénové masáže bývá i vhodné protažení, aby byla dána zkráceným svalům jejich původní délka. Důležitá je také změna vnitřního nastavení a životního stylu, protože zkrácené a zablokované svaly obvykle kopírují naše vnitřní napětí a nechopnost hlubší relexace a uvolnění.


Tantrická masáž pro ženy

Doteky působí léčivě a blahodárně, neboť vytváří důvěru a bezpečí. Právě v tantře je však každý tělesný dotek mezi dvěma lidmi zároveň kontaktem mezi dvěma srdci. 

Zatímco Jóga je spíše asketická a meditujeme zde sami pro sebe, Tantra je radostnou a extatickou meditací ve dvou. Vede nás k tomu, soustředit se na vlastní střed, na přítomný okamžik, vcítit se hluboce sám do sebe, uvolnit se a otevřít se novým zážitkům. Jedním z cílů tantrické masáže je odbourat obavy, překážky a sexuální bloky a věnovat tak masírovaným partnerům více vnitřní svobody. 

Tantrická masáž pro ženy je velmi jemná a pomalá masáž, která respektuje cyklickou přirozenost ženy. Na ženu hledí jako na bohyni jejíž tělo je vždy krásné, vytříbené a smyslné. Účelem masáže je vyslyšet touhy a potřeby ženy, uvolnit a namasírovat celé její tělo a nechat její vnitřní světlo naplno zazářit. Součástí masáže může, ale také nemusí, být orgasmus.

Tato masáž působí v mnoha rovinách. Pozitivně ovlivňuje pohodu, zdraví a sebepřijetí, má vliv na léčení těla a duše, spojuje ženu s jejími hlubinami a probuzená životní síla jí poté pozitivně působí v celé řadě životních aspektů. 

Tantra nás učí, že nám příroda dala různé možnosti jak prožívat radost a slast a tělesný dotek je jednou z nejpříjemnějších a nejzdravějších věcí, kterou jsme byli obdařeni. Není důvod nemasírovat celé tělo, obzvláště, když se vynechají ty nejzajímavější a nejpříjemnější části. Proto se v tantrické masáži nevyhýbáme ani intimním oblastem a jedná se vlastně o jedinou opravdu celotělovou masáž.

Radost, něžnosti, extáze, povznesení a hormonální gejzír s tím spojený jsou velmi příjemné způsoby jak udržovat své zdraví a zároveň povznést svého ducha.

Doplňující informace

  • celý rituál tantrické masáže trvá 2,5 - 3 hodiny, pritom samotná masáž trvá asi 2 hodiny
  • masáž se provádí na nahé tělo
  • na začátku si promluvíme o tom, co nás čeká, stanovíme míru intimity a zodpovím Vaše otázky
  • s ohledem na to, že se jedná o intimní a ne zcela běžnou masáž, doporučuji ke mě zajít nejdříve na klasickou masáž, dá nám to možnost se blíže poznat a mohu zde zodpovědět Vaše otázky
  • cena za masáž je pevně daná, bez ohledu na její konečnou délku
  • masáž je určena pouze pro ženy