Nabídka masáží

Klasická masáž

Klasická masáž je zřejmě nejznámějším, nejpoužívanějším a nejnabízenějším druhem masáže. Je to vynikající prostředek k odstranění bolesti, navození dobré nálady, povzbuzení životní energie a zotavení svalstva.

Klasická masáž přestavuje sérii masážních hmatů, z nichž každý se opakuje v přesně stanoveném pořadí. Můžeme masírovat celé tělo, nebo jenom jeho vybranou část. Mezi masážní hmaty patří různé druhy tření, hnětení, tepání, chvěn, kloubní pohyby a další. Cílem je uvolnit stažené a zkrácené svaly a aktivovat svaly ochablé. Klasická masáž je vynikající léčebný postup, vhodný nejen jako prostředek v boji proti stresu a napětí, ale také proti vznikajícím traumatům a nemocem. Pravidelným masírováním těla je možné předejít vážným zdravotním problémům, migrénám, potížím se zády, klouby, různým bolestem a pocitu ztráty životní energie. Zároveň získáme hlubší vědomí svého těla a jsme schopni lépe reagovat na jeho potřeby a požadavky, což je nejlepší prevencí a zároveň jeden ze způsobů jak žít dlouho a zdravě.


Terapie spoušťových bodů (trigger point therapy)

Spoušťové body (trigger points) jsou drobné uzlíky ve svalech způsobující bolest a omezení pohybu. Často bolí na místech zdánlivě nesouvisejících s jejich umístěním, což může být pro neodborníka velmi matoucí (např. bolest vystřeluje do málíčku u ruky a ruka brní -  spoušťový bod je zřejmě v podpaží a další sekundární mezi lopatkami a na úponu zdvihače lopatky, úporné bolesti beder obvykle signalizují spoušťový bod ve svalech hýžďových a hlubokém svalu lýtkovém atd.). Spoušťové body jsou nejčastěji se vyskytující funkční poruchou pohybového aparátu. Vznikají v predisponovaných místech kosterních svalů a způsobují přenesenou bolest a ostatní příznaky. Pro jejich terapii je tedy zásadní identifikovat konkrétní spoušťové body způsobující pociťované obtíže, tyto body ošetřit, naučit klienta jak se ošetřit sám a upravit aktivity, které vedly k jejich vzniku. Toto klade zvýšená odborné nároky na maséra, který musí znát mapy přenesených bolestí, oblasti lokalizace spoušťových bodů a zásady jejich uvolnění. U některých potíží se jedná o napínavou detektivní práci. Odměnou je to, že bolesti a potíže, které klienty trápí někdy i celé roky, po správné identifikaci a ošetření odeznívají.


Reflexní terapie

Reflexní terapie údajně vznikla cca před 5 000 lety a je stále považována za jednu z nejúčinnějších metod alternativní medicíny. V Evropě je známa asi 500 let. Pracuje se skutečností, že všechny orgány nebo části těla mají své reflexní místo na chodidlech. Každá část těla je totiž zásobena nervy z jednoho míšního segmentu. Tyto nervy procházejí tělesnými orgány a končí v chodidle. Působením na tyto nervová zakončení tedy působíme na celý reflexní oblouk a mačkáním příslušné plochy můžeme stimulovat imunitu, posilovat vnitřní orgány, uvolňovat páteř a jiné. Dysfunkce orgánu se totiž okamžitě projeví bolestivou reflexní ploškou na kůži a naopak. Jakmile dysfunkce zmizí, přestane bolet i jeho reflexní místo. Stimulace je prováděna přítlakem bříška palce na reflexní plošku. 

Reflexní terapie je komplexní metodou, která zahrnuje harmonizaci vnitřních orgánů, uvolnění páteře, srovnání celkové disbalance těla a zároveň pracuje s psychikou a emocionalitou člověka. 

Reflexní terapie je vhodná pro všechny věkové kategorie - děti, seniory i těhotné ženy. Je vynikající nejen jako prevence, ale také pomoc při akutních i chronických onemocněních, jako například časté rýmy, bolesti zad a kloubů, migrény, alergie, gynekologické potíže, zažívací potíže a další.

Reflexní terapie se nesmí použít pouze v jednom případě, a to po transplantaci orgánů. Svým působením by mohla aktivovat imunitní reakce organismu, které by zkomplikovaly přijetí transplantovaného orgánu. 


Protimigrénová masáž

Přes 90% migrén bývá způsobeno zablokováním krční páteře a zkrácením svalů v oblasti krku. Ztuhlý a zkrácený sval má obrovskou sílu a jeho působením může vznikat pocit, jakobychom měli hlavu se svěráku. Můžeme si to také představit tak, jakobychom nosili o několik čísel menší boty. Chvíli by to šlo, ale po dlouhém výletě budeme úplně zničení. 

Protimigrénová masáž pomáhá při bolestech hlavy a migrénách. Jedná se o vysoce relaxační a komplexní masáž šíje, hlavy a ramen. Působením na citlivé body při ní dochází k uvolňování bolesti, zlepšení celkového stavu a nálady klienta. Tato masáž může sloužit k odstranění únavy, je prospěšná při nespavosti a při bolestech hlavy, uší, očí a zubů. Přispívá k uvolnění celého nervového systému a k vyladění obou mozkových hemisfér. Dále uvolňuje svaly krční páteře a odstraňuje energetické bloky.

Součástí protimigrénové masáže bývá i vhodné protažení, aby byla dána zkráceným svalům jejich původní délka. Důležitá je také změna vnitřního nastavení a životního stylu, protože zkrácené a zablokované svaly obvykle kopírují naše vnitřní napětí a nechopnost hlubší relexace a uvolnění.


Tantrická masáž pro ženy

Doteky působí léčivě a blahodárně, neboť vytváří důvěru a bezpečí. Právě v tantře je však každý tělesný dotek mezi dvěma lidmi zároveň kontaktem mezi dvěma srdci. 

Zatímco Jóga je spíše asketická a meditujeme zde sami pro sebe, Tantra je radostnou a extatickou meditací ve dvou. Vede nás k tomu, soustředit se na vlastní střed, na přítomný okamžik, vcítit se hluboce sám do sebe, uvolnit se a otevřít se novým zážitkům. Jedním z cílů tantrické masáže je odbourat obavy, překážky a sexuální bloky a věnovat tak masírovaným partnerům více vnitřní svobody. 

Tantrická masáž pro ženy je velmi jemná a pomalá masáž, která respektuje cyklickou přirozenost ženy. Na ženu hledí jako na bohyni jejíž tělo je vždy krásné, vytříbené a smyslné. Účelem masáže je vyslyšet touhy a potřeby ženy, uvolnit a namasírovat celé její tělo a nechat její vnitřní světlo naplno zazářit. Součástí masáže může, ale také nemusí, být orgasmus.

Tato masáž působí v mnoha rovinách. Pozitivně ovlivňuje pohodu, zdraví a sebepřijetí, má vliv na léčení těla a duše, spojuje ženu s jejími hlubinami a probuzená životní síla jí poté pozitivně působí v celé řadě životních aspektů. 

Tantra nás učí, že nám příroda dala různé možnosti jak prožívat radost a slast a tělesný dotek je jednou z nejpříjemnějších a nejzdravějších věcí, kterou jsme byli obdařeni. Není důvod nemasírovat celé tělo, obzvláště, když se vynechají ty nejzajímavější a nejpříjemnější části. Proto se v tantrické masáži nevyhýbáme ani intimním oblastem a jedná se vlastně o jedinou opravdu celotělovou masáž.

Radost, něžnosti, extáze, povznesení a hormonální gejzír s tím spojený jsou velmi příjemné způsoby jak udržovat své zdraví a zároveň povznést svého ducha.

Doplňující informace

  • celý rituál tantrické masáže trvá 2,5 - 3 hodiny, pritom samotná masáž trvá asi 2 hodiny
  • masáž se provádí na nahé tělo
  • na začátku si promluvíme o tom, co nás čeká, stanovíme míru intimity a zodpovím Vaše otázky
  • s ohledem na to, že se jedná o intimní a ne zcela běžnou masáž, doporučuji ke mě zajít nejdříve na klasickou masáž, dá nám to možnost se blíže poznat a mohu zde zodpovědět Vaše otázky
  • cena za masáž je pevně daná, bez ohledu na její konečnou délku
  • masáž je určena pouze pro ženy